Konferencja naukowa "Translatoryka i Translacje IV" @ Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny, Łódź [od 22 do 23 września]

Konferencja naukowa "Translatoryka i Translacje IV"


95
22 - 23
września
10:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Studenckie Koło Naukowe Italianistów ItaliAMO i Studenckie Koło Translatoryczne GIROL’AMO zapraszają do udziału w IV edycji konferencji traduktologicznej

TRANSLATORYKA I TRANSLACJE TiT IV „PRZEKŁAD W XXI WIEKU: WYZWANIA, MOŻLIWOŚCI, TRENDY"
Łódź, 22-23 września 2017

Organizowana przez nas już po raz czwarty ogólnopolska konferencja naukowa z zakresu przekładoznawstwa koncentruje się na problematyce przekładu w obrębie indoeuropejskich języków współczesnych, ale również klasycznych (łacina, greka, sanskryt) i sztucznych (np. esperanto) na język polski i vice versa w aspekcie teoretycznym, historycznym i, przede wszystkim, praktycznym. Wyrażamy przekonanie, że w dobie postępującej globalizacji, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej, przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki w procesie przekładowym oraz wobec oczekiwań stawianych tłumaczom przez rynek pracy i wzrostu zapotrzebowania na profesjonalne usługi przekładowe dla potrzeb instytucjonalnych (organy wymiaru sprawiedliwości, organizacje międzynarodowe), wreszcie przy nie zawsze precyzyjnie określonej roli i pozycji prawnej samego tłumacza (jak również niejasnych zasadach wynagradzania jego pracy), jesteśmy nie tylko gotowi, ale wręcz czujemy się wezwani do podjęcia merytorycznej i wszechstronnej akademickiej dyskusji wokół tego, jaka przyszłość czeka przekład i tłumaczy w kolejnych dziesięcioleciach XXI wieku.

Dlatego też bardzo liczymy na to, że zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie do podzielenia się własnymi doświadczeniami, przemyśleniami i warsztatem pracy w zakresie tłumaczeń konferencyjnych, specjalistycznych, komputerowych i literackich. Podejmiemy również problematykę związaną z przekładem kodów transsemiotycznych, takich jak język migowy czy alfabet Braille'a. Będziemy poszukiwać rozwiązań dla problemów natury translatologicznej pojawiających się przy próbie przekładu różnych rejestrów językowych, terminologii specjalistycznych, regionalizmów, niuansów kulturowych i limitroficznych oraz innych różnic pomiędzy językiem polskim a dowolnym językiem indoeuropejskim.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką: teoretyków i praktyków przekładu, naukowców, dydaktyków, tłumaczy, doktorantów i studentów, ale także wydawców książek o tematyce translatologicznej oraz producentów i szkoleniowców z zakresu oprogramowania do przekładu automatycznego i wspomagającego przekład.

Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach tematycznych:

1. panel teoretyczno-przekładowy; 2. panel tłumaczeń specjalistycznych; 3. panel tłumaczeń prawno-prawniczych i przysięgłych; 4. panel tłumaczeń ustnych (konferencyjnych i środowiskowych); 5. panel tłumaczeń maszynowych i wspomaganych komputerowo (CAT); 6. panel tłumaczenia języków dawnych i sztucznych; 7. panel tłumaczeń literackich; 8. panel studencko-doktorancki.

Językami konferencji są język polski, włoski, francuski, hiszpański i angielski (zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z prelegentami w sprawie zmiany języka wystąpienia w przypadku jego niereprezentatywności względem spójności tematycznej pozostałych referatów w danym panelu tematycznym).

Komitet organizacyjny konferencji (kierownictwo): prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski, dr Łukasz Jan Berezowski
Sekretariat: mgr Justyna Groblińska, mgr Katarzyna Kowalik, lic. Milena Anna Karbownik, Dominika Romanowska
Komitet naukowy konferencji: prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski, prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska, dr Joanna Ciesielka, dr Joanna Ozimska, dr Elżbieta Tomasi-Kapral
Patroni Konferencji: Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Joanna Jabłkowska, Stowarzyszenie Italianistów Polskich, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronach: Zakładu italianistyki UŁ italianistyka.uni.lodz.pl oraz na profilu facebook.com/InstytutRomanistykiUL/

1. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 września 2017 r. w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź: filolog.uni.lodz.pl
2. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy nadsyłać do 6 lipca 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
3. Decyzję o przyjęciu zgłoszenia podejmie Komitet Naukowy konferencji w terminie do 15 lipca 2017 r.
4. Program konferencji oraz abstrakty w wersji elektronicznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej do 20 sierpnia 2017 r.
5. Opłata konferencyjna w wysokości 280 PLN (170 PLN dla doktorantów oraz członków SIP i PT TEPIS, 90 PLN dla studentów) i obejmuje koszty publikacji pokonferencyjnej, materiałów konferencyjnych, barku kawowego w przerwach obrad oraz bufetu pierwszego dnia konferencji. Opłata nie obejmuje noclegów, posiłków, dojazdu. Prosimy o wniesienie opłaty do 15 lipca 2017 r.
6. Przewidziany czas wystąpienia wynosi: dla referatów 20 minut, dla warsztatów 30 minut. Artykuły powstałe na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji zostaną — po ich zatwierdzeniu przez Komitet Naukowy — opublikowane w postaci tomu pokonferencyjnego lub specjalnego numeru czasopisma Translatorica & Translata.
7. Dalsze informacje organizacyjne (w tym numer konta bankowego) zostaną przesłane uczestnikom konferencji w późniejszym terminie. Do dyspozycji uczestników konferencji będzie hotel CSK przy ul. Kopcińskiego 16/18, gdzie można dokonywać rezerwacji noclegów (kontakt: csk.uni.lodz.pl/kontakt)
8. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: [email protected]
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny:

Et in Arcadia Ego. Roma come luogo della memoria nelle culture
Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

The Dumplings Orkiestra - Łódź
Klub Wytwórnia
Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2018
Mosir im. Włodzimierza Smolarka
Dior i ikony paryskiej mody z kolekcji Adama Leja / Wernisaż
Centralne Muzeum Włókiennictwa / Central Museum of Textiles
BEKA KSH Łódź / Klub New York / 30.04
New York - Klub Muzyczny
Stand-Up Dla Marzeń 2 !
Scenografia
Szczególne spacery po Łodzi
Ul. Rudzka
André Rieu live in Lodz
Atlas Arena
Oops! We Did It Again w Łodzi
Żarty Żartami