Warsztaty otwarte - Holistyczna Szkoła Trenerów Łódź @ Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź [od 23 do 26 stycznia]

Warsztaty otwarte - Holistyczna Szkoła Trenerów Łódź


125
23 - 26
stycznia
18:00 - 20:30

 Strona wydarzenia
Poleski Ośrodek Sztuki
Krzemieniecka 2A, 94-030 Łódź
Zapraszamy na warsztaty w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi:

23. stycznia:
1. Zawód trenera w Polsce, poprowadzi Bartosz Płazak
2. Na Fali – o procesie w pracy z grupami, poprowadzi Ryszard Kulik

24. stycznia:
1. Improwizacja i spontaniczność dla pracujących z grupami, poprowadzi Bartosz Płazak
2. Warsztat uważności w pracy z grupą, poprowadzi Ryszard Kulik

25. stycznia:
1. Projektowanie warsztatów, poprowadzi Bartosz Płazak
2. Od Nowiu do Pełni. Warsztat dla kobiet, poprowadzi Dorota Komasa
3. Jak realizować wizje czyli o osiąganiu celów poprowadzi Mariola Trzepizur

26. stycznia:
1. Wojownik, wojowniczka-to postawa, poprowadzi Dorota Komasa
2. Mapa Marzeń poprowadzi Mariola Trzepizur

Warsztaty odbędą się w godzinach 18:00-20:30

WSTĘP DARMOWY
— OPISY WARSZTATÓW

Zawód trenera w Polsce

Warsztat ukazuje możliwości związane z uprawianiem zawodu trenera w Polsce, jego modele i style. Poruszymy tematykę szans, korzyści i wyzwań jakie niesie ze sobą praca z grupami. Przyjrzymy się środowiskom w jakich może pracować trener oraz przygotowaniu jakie wspiera zarówno osiąganie oczekiwanych rezultatów w pracy z grupą jak i zachowaniu dobrej kondycji trenera.

Improwizacja i spontaniczność w pracy trenera

W pracy z grupami, prowadzącym wielce przydatna jest umiejętność spontanicznego, swobodnego zachowania, szybkiego przechodzenia od powagi tematu do humoru i zabawy. Warsztat ten pozwala doświadczyć technik improwizacji (jako narzędzi) oraz wejść w kontakt z własną spontanicznością. To warsztat uwalniający nasze pokłady radości, swobody, to przestrzeń zabawy w grupie i poznawania zasad improwizacji. Udział w tym module pozwala też przyjrzeć się własnym granicom w kontakcie z innymi, dostrzec wartość spontanicznych zachowań w codziennych relacjach osobistych i zawodowych.

Projektowanie warsztatów

Projektowanie warsztatów jest kluczową kompetencją trenerską. Na warsztacie przyjrzymy się etapom projektowania warsztatów i działaniom jakie powinien podejmować trener jako projektant. Spojrzymy na narzędzia pracy z grupą. Nazwiemy zależności jakie powinny zachodzić pomiędzy etapami projektu, narzędziami, sposobami prowadzenia a procesem grupowym. Odsłonimy część algorytmu jakim posługujemy się w projektowaniu warsztatów, które wyposażają uczestników w kompetencje, są żywe, pozostawiają na dłużej ślad w pamięci uczestnika.

Na fali, czyli trener w procesie grupowym

Mówi się, że grupa to coś więcej niż suma jednostek. Grupa ma swoje życie, zasady, strukturę, cele oraz złożoną sieć interakcji. To wszystko tworzy szczególny żywioł, który nazywamy procesem grupowym. W jaki sposób trener prowadzący grupę ma sobie radzić z różnymi zjawiskami w niej występującymi? Jak ma rozpoznawać znaczące sygnały i podejmować adekwatne decyzje? Te pytania odnoszą się do najważniejszych kwestii podczas pracy z grupą. Jeśli trener rozumie proces grupowy i potrafi go wykorzystać w osiąganiu założonych celów szkoleniowych, to możemy powiedzieć, że w swojej pracy «płynie na fali». Jak to zrobić? Jeśli chcesz się dowiedzieć, zapraszamy na warsztat.

Uważność w pracy z grupą.

Trener zawsze pracuje sobą. Jedną z najważniejszych jego kompetencji jest uważność. Odnosi się ona do umiejętności bycia tu i teraz i wnikliwego odczytywania sygnałów pochodzących z jednej strony z własnego ciała, emocji, intuicji, a z drugiej strony — z grupy, od uczestników szkolenia. Uważności można się uczyć poprzez uruchamianie swoich zmysłów, poszerzanie świadomości oraz przez trening koncentracji. Na warsztacie będzie okazja, by doświadczyć prostych technik, które rozwijają zdolność bycia uważnym.

Od Nowiu do Pełni. Warsztat dla Kobiet

Doświadczamy w swoim życiu cykliczności. Coś się zaczyna, myśl, działanie, stawianie pierwszych kroków, po drodze przechodzi swój rozkwit, dojrzewanie, aby następnie powoli się stabilizować, wyciszać, obumrzeć i zrobić miejsce na nowe. Najbardziej widoczne jest to w przyrodzie począwszy od cyklu dnia i nocy, cykle księżyca od Nowiu do Pełni, przez cykl pór roku, oraz w naszym kobiecym cyklu menstruacyjnym a także życiowym. Jednak w dzisiejszym świecie, kiedy wszystko tak pędzi i przyspiesza, a my coraz więcej czasu spędzamy w betonowych murach, gdzieś sprzed oczu często znika nam ta cykliczność, a z czucia umyka połączenie, ze swoim ciałem i z własną kobiecością. Te warsztaty to zaproszenie do przyjrzenia się sobie, do okrywania MOCY swojej kobiecości i CUDu jakim jesteśmy poprzez integrację Ciała Umysłu i Duszy, odnowienia — wzmocnienia świadomości swojego ciała i tego jak ważna jest więź między nami, kobietami. Na warsztat zapraszam Kobiety od 21 r.ż., niezależnie od wcześniejszych doświadczeń tanecznych. Czas trwania 2h. Weź: wygodny strój, skarpetki, matę i coś do przykrycia się oraz butelkę wody. poprowadzi Dorota Komasa

Wojownik/Wojowniczka — to postawa. Wytańcz to!

Warsztat dla Kobiet i Mężczyzn. Jak wyzwolić w sobie postawę pełną odwagi, pewności, skuteczności? Jak ma się do tego ciało, słabości i lęki? Do tego jeszcze ta muzyka na żywo i dusza… Różne mogą być drogi naszego rozwoju, to co proponuję jest drogą poprzez świadomość ciała, improwizację tańca, ekspresję ruchową, włączając w to świadomy oddech i głos. Przy inspirującej i różnorodnej muzyce. Autorski warsztat o tym, jak integracja Ciała, Umysłu i Duszy może nas przybliżyć do odnalezienia w sobie Wojownika, Wojowniczki Serca, czyli postawy, gotowej do działania, do ochrony, do celebrowania życia w Pełni.
Podczas warsztatów uczymy się/trenujemy rozluźniać ciało i słuchać sygnałów z niego płynących. Zwiększając świadomość swojego ciała, otwieramy się na przepływ także w swoim życiu, budujemy stabilną postawę co korzystnie wpływa na jakość naszego życia. Zapraszam kobiety i mężczyzn, powyżej 21 r.ż. Czas trwania 2h. Koniecznie zabierz: wygodny strój, skarpetki, matę i coś do przykrycia się oraz butelkę wody. poprowadzi Dorota Komasa

O osiąganiu celów

Wiele osób snuje marzenia o idealnym życiu. Myślimy o potencjalnej przyszłości, bywa, że w konkretny i szczegółowy sposób. Trudno jest jednak postawić sobie konkretne cele. Na drodze do rezultatów, realizacji wizji może stać wiele procesów, z którymi trzeba sobie poradzić. By wesprzeć realizację marzeń i wizji warto postawić sobie cele. Cele wynikają z zamiarów. Są zakorzenione w determinacji i pragnieniu, aby wykonać wszystko co jest możliwe, by je urzeczywistnić. Na warsztatach będziemy pracować w przestrzeni wyznaczania celów. Określać rzeczywistość, poszukiwać zasobów wewnętrznych i zewnętrznych. Wzmacniać poczucie własnej wartości, pewności siebie, wiary w swoje możliwości, planować działania, wytyczać realistyczne terminy realizacji. Czas trwania warsztatów 2 godziny. Poprowadzi Mariola Trzepizur

Mapa marzeń – podróż do przyszłości

Zapraszam w podróż do przyszłości, do swoich celów i pragnień, sukcesów. Mapa marzeń to metoda, która pomaga spełnić marzenia. Pozwala nam znaleźć drogę do nas samych, oswoić lęki i nabrać pewności siebie, bo to, czego pragniemy często jest w naszym zasięgu, ale nie wiemy, jak po to skutecznie sięgnąć. Mapa to narzędzie budowy siebie poprzez tworzenie obrazów. Działa jak afirmacja i przyciąga realizację tego, co chcielibyśmy w życiu posiadać lub osiągnąć. Stanowi też świetną zabawę, a to wzmacnia jej działanie. Warsztat wspiera dokonywanie wyborów, takich, które poruszają nas najbardziej i dlatego uruchamiają wielką energię. Koncentrujemy się na marzeniach, wizualizujemy przyszłość, uruchamiamy zmiany, które prowadzą do lepszego życia. Zabierz ze sobą kolorowe czasopisma. Możesz zabrać również swoje zdjęcie, ważne życiowe motto. Czas trwania warsztatów 2 godziny. Poprowadzi Mariola Trzepizur

— SYLWETKI TRENERÓW

Bartosz Płazak — Inicjator Holistycznej Szkoły Trenerów, autor założeń merytorycznych. Trener kompetencji społecznych. Posiada rekomendacje I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi warsztaty edukacyjne, treningi interpersonalne, treningi rozwoju osobistego, spontaniczności i twórczości i grupy rozwojowe. Specjalizuje się w szkoleniach dla trenerów i liderów. Pracuje dla biznesu, NGO, uczelni, w projektach unijnych i komercyjnych. Wieloletni projektant, opiekun merytoryczny i koordynator szkół trenerskich, autor złożonych cykli edukacyjnych, projektów rozwojowych, plenerowych imprez edukacyjnych w tym warsztatów pod żaglami na morzu i jeziorach. W swoich warsztatach łączy pracę na procesie grupowym, doświadczenie i zaangażowanie grupy z przekazem merytorycznym i praktyką. Stosuje klasyczne narzędzia pracy z grupą, techniki teatru improwizacji i podejście prowokatywne. Uczestnicy jego szkoleń to pracownicy i kadra zarządzająca firm produkcyjnych, handlowych, banków, przede wszystkim trenerzy. Realizował warsztaty trenerskie dla największych firm w kraju i dla maleńkich grup w otoczeniu przyrody. Zgłębia literaturę i szkoli się w zakresie podejścia do człowieka łączącego najnowsze osiągnięcia nauk ścisłych (fizyka kwantowa, nowoczesna biologia, teorie pól, ekologia głęboka) oraz starych tradycji (joga, medytacja, transowa muzyka i taniec). Pasjonuje go perspektywa wniesienia ich do codziennego życia ludzi w systemowej codzienności. Podejście holistyczne do człowieka i świata to jego drogowskaz. Obecnie jest w toku studiów przygotowujących do pracy terapeutycznej w nurcie psychologii procesu. Z wykształcenia ekonomista, studia podyplomowe z psychologii i zarządzania. Odbył wiele szkoleń z zakresu trenerstwa, coachingu i pracy z ludźmi. W czasie wolnym żagle, gitara, mazurski dom ze słomy i gliny. Autor tekstów o trenerstwie: hst.edu.pl/blog. Ponad 1100 dni na sali szkoleniowej, 45 lata w metryce, 18 lat pracy w dużych firmach, 14 lat pracy trenerskiej. Ur.1972

Ryszard Kulik – doktor nauk społecznych, psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja II st.) Od 26 lat zaangażowany w prowadzenie grup w ramach edukacji psychologicznej i ekologicznej. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów interpersonalnych na procesie, w ramach których wypracował unikatową formułę pracy z grupą. Ma za sobą ponad 4200 godzin tego rodzaju szkoleń. Poza tym specjalizuje się w prowadzeniu grup w obszarze ekopsychologii i głębokiej ekologii. Jego misją jest towarzyszenie człowiekowi w procesie przekraczania oddzielenia od samego siebie, innych ludzi i przyrody. Jest autorem książek dotyczących relacji człowiek — natura, w których łączy perspektywę psychologiczną, duchowa i ekologiczną, m.in. «Odkrywanie natury», «Stąpając mocno po Ziemi», czy «Człowiek wobec natury». Inspirację czerpie z bliskiego kontaktu z przyrodą, psychologii humanistycznej i filozofii głębokiej ekologii. Autor tekstów o trenerstwie hst.edu.pl/blog. Ur. 1966

Dorota Komasa — stworzyła i prowadzi autorski Cykl Warsztatów dla Kobiet „Od Nowiu do Pełni”, «Wojownik. Wojowniczka.Wytańcz to!”, „Matka i córka. Projekt taneczno-improwizacyjny”, „Taniec Dźwięku w Ciele”. Współtworzyła projekt: Naturalne Przedszkole i Szkoła „Bukowy Dom”. Wraz z Małgorzatą Jabłońską prowadziła warsztaty dla dzieci z opiekunami w ramach Mothers of Design oraz szereg innych projektów. W swojej pracy wykorzystuje elementy pracy z ciałem, pracy mentalnej, arteterapii, choreoterapii, socjoterapii, neurodydaktyki czy pedagogiki zabawy. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem tworząc i prowadząc szereg autorskich warsztatów, zarówno dla dzieci jak i rodziców i dorosłych. Udział w Treningu Wojowników Serca, własna psychoterapia i uczenie się różnych stylów tańca pozwoliło jej doświadczyć i jak ważny jest proces i przekraczanie własnych schematów (mentalnych, emocjonalnych czy ruchowych), i jak ważne jest w tym procesie odpowiednie wsparcie. Wierzy w podejście holistyczne do rozwoju człowieka, w trackie Holistycznej Szkole Trenerów w Katowicach. W życiu osobistym wciąż uczy się jak łączyć Serce z Rozumem.

Mariola Trzepizur — coach, mentor, trener. Specjalizuje się w coachingu indywidualnym i grupowym. Prowadzi warsztaty rozwojowe, szkolenia, wykłady i prelekcje. Współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, szkołami, uczelniami, stowarzyszeniami i fundacjami. Realizuje warsztaty rozwojowe i coaching m. in. w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jest twórcą projektów: „Sztuka Świadomego Życia”, „Strefa Kobiet ENDORFINA”, w ramach, których prowadzi warsztaty rozwoju osobistego i coaching. Jest organizatorką wyjazdów grupowych, gdzie promuje świadomy wypoczynek, połączony z rozwojem osobistym. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu trenerstwa, coachingu i mentoringu. Łączy znane metody i techniki z autorskimi narzędziami. Pracuje z grupami i osobami indywidualnymi. Inspiruje i motywuje do działania, zmian, kreatywności i poszukiwania rozwiązań. Wspiera ludzi w holistycznym podejściu, na poziomie emocjonalnym, duchowym, fizycznym i intelektualnym. Jest kobietą pełną empatii, energii i wiary – przekazuje innym iskrę swojego optymizmu. Interesuje ją wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, arteterapii, fizyki kwantowej. Bierze udział w Holistycznej Szkole Trenerów. W ludziach dostrzega ich mądrość i potencjał.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Poleski Ośrodek Sztuki:

Sarakina / Bułgarskie Święto Wina / Łódź
Poleski Ośrodek Sztuki

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Dirty Dancing Show w Łodzi!
Teatr Wielki w Łodzi
Depeche Mode Official Event, Atlas Arena, 9.02.2018
Atlas Arena
Musical Metro
Atlas Arena
Łódź - (Jubileuszowa) 5 Gala Stand-up Comedy
Klub Wytwórnia
SB Maffija Tour / Łódź
Lordi's Club
Otsochodzi - Nowy Kolor - SOLD OUT
SODA Underground Stage
Winda do nieba 16 / Vogule Poland / Łódź
Żarty Żartami
KęKę • Łódź • 19.01.2018 • Klub Magnetofon
Magnetofon
The Kelly Family - Atlas Arena Łódź
Atlas Arena
Bitamina / 01.03.18 / Łódź
Klub Wytwórnia