Powtórzenie - OPEN CALL w Pop'n'Art - zgłoszenia do 14.02 @ Pop'n'Art, Łódź [14 lutego]

Powtórzenie - OPEN CALL w Pop'n'Art - zgłoszenia do 14.02


398
14
lutego
00:01 - 23:59

 Strona wydarzenia
Pop'n'Art
Plac Wolności 6, 91-415 Łódź
POWTÓRZENIE — OPEN CALL w Pop'n'Art — ZGŁOSZENIA DO 14.02

Z okazji zbliżających się pierwszych urodzin pubu kulturalnego Pop'n'Art w Łodzi, mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do nadsyłania zgłoszeń na grupową wystawę „Powtórzenie”, która odbędzie się w Strefie Art na początku kwietnia tego roku. Wernisaż otworzy weekend-owe urodziny, podczas których zaplanowane są spotkania czy koncerty (więcej informacji wkrótce). Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów szkół plastycznych oraz aktywnie działających twórców z całej Polski.

#powtórzenie #malarstwo #ilustracja #instalacja #wideo #dźwięk #plakat #komiks #rysunek #fotografia #grafikacyfrowa #grafikawarsztatowa

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy te, które naszym zdaniem najlepiej reprezentują zadany temat. Techniki oraz dziedziny waszych wytworów są dowolne, ważne, żeby pojawiło się powtórzenie!

Regulamin:

1. Do wystawy zostaną zakwalifikowane prace, które odpowiedzą na temat „Powtórzenie”, do naboru mogą przystąpić studenci i absolwenci szkół plastycznych oraz aktywnie działający twórcy z całej Polski.
2. Wysyłając zgłoszenie autor zgadza się z niniejszym regulaminem i oświadcza, że posiada prawa autorskie do danej pracy.
3. W skład Jury wchodzą członkowie Spółdzielni Socjalnej POP, reprezentującej lokal Pop'n'Art oraz koordynatorka i kuratorka projektu Barbara Olejarczyk. Obrady Jury będą niejawne.
4. Pierwszy etap obejmuje wysłanie zgłoszenie uczestnika wysłane na adres mailowy: [email protected] do 14.02.2018, zgłoszenie powinno zawierać:

a) Imię i nazwisko autora.
b) Krótką biografię (która powinna zawierać: datę urodzenia, szczegóły wykształcenia i osiągnięć, zakres działalności).
c) Opis pracy/prac (który powinien zawierać wymiary, rok powstania oraz krótką charakterystykę).
d) Reprodukcję pracy/prac.

5. Drugi etap obejmuje selekcję otrzymanych zgłoszeń oraz zaprojektowanie wystawy w Strefie Art w pubie kulturalnym Pop'n'Art na Placu Wolności 6 w Łodzi
a) Osoby zakwalifikowane na wystane zostaną poinformowane drogą mailową, dodatkowo ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie wydarzenia oraz na stronie lokalu Pop'n'Art. Na portalu facebook.com (facebook.com/popartlodz)
b) Prace, które zakwalifikują się do wystawy należy dostarczyć pod wskazany adres do końca marca 2018.
c) Udział w wystawie jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z transportem i ekspozycją pracy ponosi uczestnik (nie wliczając montażu prac).
6. Trzeci etap obejmuje konkurs publiczności, która w dniu wernisażu będzie mogła zagłosować na najlepszą pracę
a) Najlepsza praca zostanie nagrodzona zaproszeniem autora do stworzenia indywidualnej wystawy w lokalu Pop'n'Art (lub innego działania twórczego w Strefie Art).
b) Organizatorzy naboru mogą ustanowić dodatkowe nagrody.
7. Wystawa grupowa będzie otwarta od początku do końca kwietnia 2018 (dokładne daty zostaną ustalone przed końcem drugiego etapu).
8. Po zakończeniu wystawy uczestnicy powinni odebrać swoje prace w ustalonym wcześniej terminie.
9. Lokal Pop'n'Art nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac w trakcie transportu, czasie trwania wystawy lub demontażu.
10. Lokal Pop'n'Art zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu.

— Repetition OPEN CALL at Pop’n’Art.

To celebrate the approaching first birthday of Pop’n’Art, we have the pleasure to invite everyone interested to participate in our group exhibition, entitled “Repetition” (Powtórzenie), which will take place on the ART floor of our pub at the beginning of April this year. We would like to invite students, graduates of art schools and active artists from all around Poland.

#repetition #painting #illustration #installation #video #sound #poster #comic #graphicnovel #drawing #photography #digitalart #graphicdesign

Our jury will carefully pick the submissions that best represent the given topic. The technique and medium of your artwork is completely up to you, as long as the Repetition features as a theme!

Terms and conditions:

1. The submissions accepted for the exhibition will be related to the theme of “Repetition”. Participants will have to be students or graduates of art schools and actively working and creating artists and makers from all around Poland.
2. By sending the submission, the artist agrees to terms and conditions and confirms that their artwork is their original artistic work, it has not been copied from any other work and does not contain any copies, reproductions, adaptations or versions of a third party’s work and it does not otherwise infringe or violate any persons copyright, design right, trade mark or confidential information.
3. The members of the Jury will include members of Social Co-operative POP, representing Pop’n’Art, as well as the coordinator and curator of the project, Barbara Olejarczyk. The proceedings of the jury will be confidential.
4. The first stage of the process involves sending the submission to the following email address: [email protected] The deadline for all submissions is 14.02.2018. Each submission must include the following:

a) Name and Surname of the author
b) Short biographical note (including date of birth, details of education and achievements, field of work)
c) Description of submitted artwork (including dimensions, year of creation of the artwork, short characteristics
d) reproduction of work/works in a digital form

5. The second stage will include the selection of the submitted artwork to be included in the exhibition and designing the exhibition in the Art Zone area of cultural pub Pop’n’Art located at Plac Wolnosci 6 in Lodz.
a) The artists whose artwork has been selected for the exhibition will be informed via email. In addition to that their names will be published on Pop’n’Art’s Facebook page (facebook.com/popartlodz)
b) The artwork that has been selected for the exhibition will have to be delivered to the provided address by the end of March 2018 the latest.
c) The participation in the exhibition is free of charge, and all the costs related to transport and display of the artwork are to be covered by artists (this doesn’t include setup costs during the exhibition)
6. The third stage will include the competition held during the opening night, in which the members of the public will have the chance to vote for their favourite artwork
a) the author of the best artwork will be invited to organise an individual exhibition or other creative event in Art Zone area of Pop’n’Art
b) the organisers of the open call reserve the right to establish additional awards
7. The group exhibition will last until the end of April 2018 (the exact dated will be announced before finalising the second stage)
8. After the exhibition closes, the participants are responsible for collecting their artwork within the agreed timeline. By submitting their artwork the artists recognise that if the artwork is not collected within the given timeline, the artwork becomes the property of Pop’n’Art.
9. In no event shall Pop’n’Art be liable to the artists for any damages, including damage to the artwork during the transportation, exhibition setup, duration of the exhibition or disassembly after the exhibition.
10. Pop’n’Art reserves the right to introduce changes to these terms and conditions.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Pop'n'Art:

XXIII Noc Podróżnika - nocne oglądanie slajdów
Pop'n'Art
Około prawdy historycznej
Pop'n'Art

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Festiwal Kolorów w Łodzi 2018!
Błonia Łódzkie
Łódź Holi Festival - Święto Kolorów w Łodzi
Piotrkowska 217
Juwenalia Łódzkie 2018
Łódź, Poland
StreetLodz Show 3
Atlas Arena
Lil Peep wychował się na Bałutach
Bałuty, Lodz, Poland
Young Igi w Łodzi // SODA
SODA Underground Stage
Scorpions @Łódź, Poland
Atlas Arena
Scorpions at Lodz, Poland
Atlas Arena