Intensywne Warsztaty Teatru Chorea @ Teatr CHOREA, Łódź [od 15 do 18 marca]

Intensywne Warsztaty Teatru Chorea


135
15 - 18
marca
17:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Teatr CHOREA
Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
Zapraszamy na Intensywne warsztaty Teatru CHOREA
«CIAŁO / RUCH / GŁOS — AKTOR WIELOWYMIAROWY»
15-18 marca 2018

Please scroll down for English version.

Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski. Koncentrują się na uruchamianiu organiczności aktora, przez pracę z ciałem, ruchem, głosem, rytmem i muzyką oraz na łączeniu wszystkich tych form ekspresji w jeden strumień działania. Warsztaty skupiają się też na intensywnej pracy z partnerem i wielowątkowej pracy z grupą — aktorem zbiorowym.

Metodę pracy CHOREI określają dwa wyznaczniki: intensywność i ryzyko — to fizyczne i to wynikające z konieczności przełamywania własnych ograniczeń i przekraczania własnych możliwości. Warsztaty CHOREI wykraczają poza prezentowanie i uczenie technik. Prowadzą do uruchomienia kreatywności każdego z uczestników i stworzenia dynamicznego, twórczego, artystycznego spotkania.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

15 marca 2018 (czwartek)
godz. 17:00-19:00 — otwarcie warsztatów, spotkanie z zespołem Teatru CHOREA, prezentacja podręcznika „Trening fizyczny aktora — od działań indywidualnych do zespołu” stworzonego przez Teatr CHOREA

16 marca 2018 (piątek)
godz. 10:00-17:00 — I sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17:30-19:00 — zwiedzanie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (ul. Tymienieckiego 24)

17 marca 2018 (sobota)
godz. 10:00-17:00 — II sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17:00-19:00 — prezentacja filmowa wybranych spektakli, koncertów i projektów artystycznych Teatru CHOREA

18 marca 2018 (niedziela)
godz. 10:00-17:00 — III sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 17:00-18:00 — wewnętrzny pokaz powarsztatowy, zamknięcie warsztatów

KTO PROWADZI WARSZTATY:
Tomasz Rodowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Tomasz Krzyżanowski, Elina Toneva, Małgorzata Lipczyńska, Majka Justyna

KOGO ZAPRASZAMY NA WARSZTATY:
Warsztaty skierowane są do aktorów, tancerzy, muzyków, instruktorów teatralnych i pedagogów, a także do osób pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem.

GDZIE PROWADZIMY WARSZTATY:
Sala warsztatowa Teatru CHOREA, mieszcząca się w Fabryce Sztuki w Łodzi oraz sale w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi (ul. Tymienieckiego 3), mieszczące się w przepięknie zrewitalizowanych, charakterystycznych dla Łodzi XIX-wiecznych budynkach pofabrycznych z czerwonej cegły, należących przed wojną do zakładów Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana. Obecnie prężnie działa tu centrum kulturalne i przedsiębiorcze, w którym rezydują młode firmy z branży kreatywnej. Znajduje się tu również klubokawiarnia Format, serwująca pyszną kawę i jedzenie — to tutaj uczesticy warsztatów będą jedli obiady. W Formacie odbywają się też świetne koncerty, na które zapraszamy naszych warsztatowiczów.

KOSZT WARSZTATÓW: 750 zł / 200 Euro
W cenie warsztatów zapewnione są: jeden dwudaniowy posiłek obiadowy dziennie (do wyboru wegetariański lub mięsny), zwiedzanie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, wstęp na koncerty organizowane przez Format. Na miejscu zapewniamy kawę, herbatę, wodę, owoce i przekąski. Koszty podróży i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Po zakończonym warsztacie uczestnicy otrzymają certyfikat oraz skrypt warsztatów.

ZAPISY NA WARSZTATY:
Teatr CHOREA przyjmuje zgłoszenia na warsztaty do 1 marca 2018.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Do każdego zgłoszenia prosimy o załączenie bio, lub CV, lub listu motywacyjnego.

WIĘCEJ INFORMACJI O WYDARZENIU:
chorea.com.pl/#news360

Teatr CHOREA: chorea.com.pl/pl
Fabryka Sztuki: fabrykasztuki.org/pl/
Art_Inkubator: artinkubator.com
Format: facebook.com/Formatlodz/
Muzeum Książki Artystycznej: book.art.pl

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

We invite you to CHOREA Theatre Intensive Workshops
«BODY / MOVEMENT / VOICE» – MULTIDIMENTIONAL ACTOR"
15-18 th March 2017

CHOREA Theater Workshops are based on intensive actors training. They focus on waking up the organicity of an actor, by working with the body, dinamic movement, voice, rhythm and musicality, and on applying all these means of expression simultaneously into one stream of action. The workshops also focus on the concept of collective actor, based on intensive work with a partner and multidimensional, polirhythmic and poliphonic ways of working with the group.

The CHOREA's method of work consists of two main qualities: intensity and risk — both physical and resulting from the necessity to overcome one's own limitations and exceed one's own abilities. CHOREA workshops go beyond presenting and teaching techniques. They lead to activate the creativity of each participant ant the group, and create a dynamic, creative, artistic meeting.

WORKSHOPS TIMETABLE:

15th March 2018 (Thursday)
h. 17:00-19:00 — opening of the workshops, meeting with CHOREA Theatre group and presentation of the handbook 'Actors phisical training. From individual to group actions', created by CHOREA

16th March 2018 (Friday)
h. 10:00-17:00 — first intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 17:30-19:00 — visiting the Book Art Museum in Lodz

17th March 2018 (Saturday)
h. 10:00-17:00 — second intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 17:00-19:00 — film presentation of selected theater performances, concerts and artistic projects created by CHOREA Theatre

18th March 2018 (Sunday)
h. 10:00-17:00 — third intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 17:00-18:00 — final workshops presentation, and closure of the workshops

WHO LEADS THE WORKSHOPS:
Tomasz Rodowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Tomasz Krzyżanowski, Elina Toneva, Małgorzata Lipczyńska, Majka Justyna

WHO CAN PARTICIPATE IN THE WORKSHOPS:
Workshops are aimed at actors, dancers, musicians, performers, theater instructors, animators and practitioners, and people passionate about theatre, dance and music.

WHERE THE WORKSHOPS TAKE PLACE:
In CHOREA Theatre workshop space, placed in Fabryka Sztuki in Lodz and in Art_Inkubator in Fabryka Sztuki in Lodz spaces, (3 Tymienieckiego Street), placed in beautifully revitalized, 19th century, pre-war red brick buildings belonging to Karol Scheibler and Ludwik Grohman. At present it is a cultural and entrepreneurial center of the young creative industries, growing and developing. Among them you may find Format cafe and club, serving delicious coffee and food — it is here that the workshops participants will eat their lunches. Format also regularly organizes great concerts, to which our workshops participants are invited.

COST OF THE WORKSHOPS: 750 PLN / 200 Euro
The price of the workshop includes: two-course lunch meal per day (vegetarian or meat choice), visiting The Book Art Museum in Lodz, entrance to concerts organized by Format cafe and club. On site we also provide coffee, tea, water, fruits and snacks. Travel and accommodation costs are covered by the participants. Upon completion of the workshops participants will receive a certificate and a workshop script.

HOW TO APPLY TO THE WORKSHOPS:
Applications are accepted until 1st March 2018.
Please send the applications to: [email protected]
Please include bio, CV or short letter of motivation to each application.

MORE INFORMATION ABOUT THE WORKSHOPS:
chorea.com.pl/en#news360

CHOREA Theatre: chorea.com.pl/en
Fabryka Sztuki: fabrykasztuki.org/eng/
Art_Inkubator: artinkubator.com
Format: facebook.com/Formatlodz/
Book Art Museum: book.art.pl/index.php/en/
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Teatr CHOREA:

Szczelina - spektakl Chorei na TopOffFestival w Tychach
Teatr CHOREA
Gilgamesz - koncert Chorei na TopOffFestival w Tychach
Teatr CHOREA

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Hip Hop Festival Łódź
Klub Wytwórnia
Masza i Niedźwiedź na lodzie
Atlas Arena
Kortez z zespołem / Łódź / 22.04.2018
Klub Wytwórnia
Ania Dąbrowska - the Best of / Łódź / 07.04.18
Klub Wytwórnia
The Kelly Family - Atlas Arena Łódź
Atlas Arena
Drum&Bass Łódź
Lordi's Club
DWA SŁAWY / Łódź / "Coś Przerywa" koncert premierowy
Lordi's Club