II Walentynkowy bieg dla zakochanych - Zakochani na start! @ Mosir im. Włodzimierza Smolarka, Aleksandrow Łodzki [18 lutego]

II Walentynkowy bieg dla zakochanych - Zakochani na start!


207
18
lutego
15:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Mosir im. Włodzimierza Smolarka
11 Listopada 98, 95-070 Aleksandrow Łodzki, Lodz, Poland
II Walentynkwy Bieg dla Zakochanych
«Zakochani na start»
Jedyny w swoim rodzaju bieg, po części aby uczcić Walentego, po części dla radochy – bieg dla par!
Niezbyt wymagający, zaledwie 2,5 km, ale z małymi utrudnieniami na trasie. Nie ujawniamy szczegółów zostawiając to jako niespodziankę!
Co ofiarujemy?
1. Nietypowe medale – zdjęcie pary w ramce.
2. Sztukę kiełbasy na ognisko.
3. I może jeszcze małe, co nieco.
Ważne! Dla najfajniej ubranych trzech par – nagrody, choć jeszcze nie wiemy jakie!
Wpisowe – uśmiechnięte buzie!
Miejsce – MOSiR Aleksandrów/Ł
Data – 18.02.18
Godz- 15.00
Zapisy – goo.gl/YfTX1F

Regulamin biegu „Zakochani na start”

Organizator:
Stowarzyszenie Aleksandrowskie Forum Społeczne,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.
Cel:
• zabawa, pląsy na świeżym powietrzu,
• rywalizacja z przymrużeniem oka,
• zachęcanie do aktywności fizycznej.
3. Termin i miejsce:
• miejsce — MOSiR Aleksandrów Łódzki, ul. 11 Listopada 98,
• data – 18.02.2018,
• godzina- 15.00.
4. Uczestnictwo i zgłoszenia:
• wpisanie się na listę pod linkiem goo.gl/YfTX1F
• wymagane ukończenie 16 lat,
• podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia (na miejscu, przed startem).
5. Postanowienia końcowe:
1) przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni.
2) uwaga: osoby pozostawiające w szatni przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego Uczestnika w bezpieczne miejsce.
4) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
5) przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Oświadczenia o Stanie Zdrowia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6) Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
8) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
9) Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku przez MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 11-go Listopada 98 w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych w informatorach branżowych.
10) Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych, zawartych w „oświadczeniu zawodnika" będzie MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 11 Listopada 98. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zawodów sportowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podstawa prawna zbierania oświadczeń o zdolności do biegu: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
11) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na profilu Stowarzyszenia Aleksandrowskie Forum Społeczne (facebook.com/StowAFS).
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Mosir im. Włodzimierza Smolarka:

Bieg Bez Napinki III Edycja
Mosir im. Włodzimierza Smolarka
Duathlon Aleksandrów Łódzki 2018
Mosir im. Włodzimierza Smolarka
Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2018
Mosir im. Włodzimierza Smolarka
Summer Dying Loud 2018
Mosir im. Włodzimierza Smolarka

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Hip Hop Festival Łódź
Klub Wytwórnia
Dirty Dancing Show w Łodzi!
Teatr Wielki w Łodzi
Pikantni- spektakl komediowy / Łódź
Teatr Wielki w Łodzi
Kortez z zespołem / Łódź / 22.04.2018
Klub Wytwórnia
Godlewskie imprezowo w Łodzi // 16+ // Broadway / Odowłany
Klub Broadway18
Ania Dąbrowska - the Best of / Łódź / 07.04.18
Klub Wytwórnia