Poszerzanie wspólnoty. Zwierzęta, konflikt i polityczność @ Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź [14 marca]

Poszerzanie wspólnoty. Zwierzęta, konflikt i polityczność


363
14
marca
18:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Muzeum Sztuki w Łodzi
ms1, Więckowskiego 36 // ms2, Ogrodowa 19, Łódź
ms², Ogrodowa 19, sala audiowizualna

Wykład Gabrieli Jarzębowskiej dotyczył będzie możliwości stworzenia poszerzonej, międzygatunkowej wspólnoty rozumianej w kategoriach politycznych. Będzie zarazem komentarzem i rozwinięciem problematyki zarysowanej przez Jimmiego Durhama na wystawie prezentowanej w Muzeum Sztuki. Artysta postuluje włączenie zwierząt z powrotem do „naszego świata”, co znamionuje rozumienie międzygatunkowych relacji w kategoriach wspólnotowości. Jednocześnie podkreśla wymiar międzygatunkowej różnicy oraz poddaje krytyce antropocentryczne założenie, zgodnie z którym człowiek z jego umiejętnościami kognitywnymi jest postrzegany jako standardowy model do oceny rzeczywistości. Jarzębowska proponuje rozszerzyć tę refleksję o wymiar polityczny i zastanowić się, czy poszerzona wspólnota jest możliwa w obliczu międzygatunkowych konfliktów oraz antropogenicznej genezy samego pojęcia polityczności, a jeśli tak, na jakich podstawach miałaby zostać zbudowana.

Kontekstu teoretycznego dla wykładu dostarczą dwie propozycje z obszaru filozofii politycznej: teoria „Zoopolis” Sue Donaldson i Willa Kymlicki oraz agonistyka Chantal Mouffe. Pierwsza z nich proponuje włączenie zwierząt dzielących przestrzeń z człowiekiem do politycznej wspólnoty oraz rozważa, jakie zasady miałyby nią kierować. Z kolei propozycja Mouffe postuluje rozumienie konfliktu jako integralnej części wspólnoty, a nie zagrożenia dla niej. Połączenie tych optyk pozwala na przezwyciężenie dychotomii permanentnej wojny i harmonijnej koegzystencji w debacie o naszych relacjach ze zwierzętami. Umożliwia także uniknięcie naiwności w proponowaniu rozwiązań nieuwzględniających kulturowej specyfiki, często trudnych, międzygatunkowych relacji. Istotne jest również zaproponowanie afirmatywnej wizji międzygatunkowej wspólnoty, wyłamującej się z narracji opisującej zwierzęta jako bierne ofiary ludzkiej opresji, na rzecz takiej, w której są one aktywnymi aktorami, posiadającymi swoją sprawczość i zdolnymi do aktów oporu.

Gabriela Jarzębowska — doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Uniwersytetu w Linköping w Szwecji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Łodzianka z urodzenia i z wyboru. Zajmuje się humanistyką środowiskową oraz krytycznymi studiami nad zwierzętami. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą naturokulturowe czynniki kształtujące konflikty międzygatunkowe oraz studia nad tym, co niechciane w relacjach człowieka ze światem nie-ludzkim. Przygotowuje doktorat dotyczący materialno-dyskursywnych praktyk tępienia szczurów rozpatrywanych w wymiarze etycznym, społecznym i politycznym. Zanim poświęciła się pracy akademickiej, upowszechniała wartości związane z bezprzemocowym stosunkiem do przyrody, prowadząc fundację Bios Amigos.

Wydarzenie towarzyszące wystawie Jimmiego Durhama «Boże dzieci, poematy».
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Muzeum Sztuki w Łodzi:

Psychotyczny witalizm Guattariego - wykład Joanny Bednarek
Muzeum Sztuki w Łodzi
Art+Feminism Edit-a-thon 2018. Maraton redagowania Wikipedii
Muzeum Sztuki w Łodzi

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Hip Hop Festival Łódź
Klub Wytwórnia
Masza i Niedźwiedź na lodzie
Atlas Arena
Kortez z zespołem / Łódź / 22.04.2018
Klub Wytwórnia
Ania Dąbrowska - the Best of / Łódź / 07.04.18
Klub Wytwórnia
The Kelly Family - Atlas Arena Łódź
Atlas Arena
Drum&Bass Łódź
Lordi's Club
DWA SŁAWY / Łódź / "Coś Przerywa" koncert premierowy
Lordi's Club