Exhibition opening "here and elsewhere" @ Galeria Kobro, Łódź [od 9 do 29 marca]

Exhibition opening "here and elsewhere"


316
9 - 29
marca
19:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Galeria Kobro
ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź
here and elsewhere is an exhibition project, a part of the activities for the Erasmus Mundus Media Arts Cultures program in Łódź University, and it brings together artists from diverse backgrounds to explore how socially constructed space, place and non-place are imagined and the conditions and possibilities of transitions among them.

The exhibition project refers to a theoretical conceptualization of non-place, examined by the anthropologist Marc Augé. Space is an environment with which an individual has no personal associations. Space becomes place when it is filled up with people, objects, practices and representations. Place is interpreted, narrated, imagined and experienced by its inhabitants personally, socially, politically and historically. Whereas, a place turns into a non-place, when it is specifically created as a zone of transience where people remain anonymous and non-emotional, or where social connections are not established. From space to place to non-place, identity is spatially re-formed again and again.

The exhibition invites its audience to travel and negotiate with space, place and non-place in a transitional narrative of Łódź.
Łódź, meaning ‘boat’ and historically being a multicultural city, has been hosting workers, students, wanderers, various political forces from different parts of Poland and the world. Łódź has been a transitory city which experienced the political and social changes by cause of invasions, and continuous shifts of economic status from industrial to post-industrial, from capitalist to centralized and vice versa.

The selected artworks are imaginary transitions, blurry boundaries and emotional interpretations of space, place and non-place. Moving in between different relations of engagements, it becomes a kind of game, the wanderer makes connections and links stories.

Participating artists: Adrianna Gołębiewska, Agnieszka Chojnacka, Alex Raczyński, Bartłomiej Talaga, Gabriel Orłowski, Grzegorz Demczuk, Kacper Zaorski, Kuba Falkowski, Marta Krześlak, Ola Kozioł, Wiktor Polak.

here and elsewhere is curated by a group of international students: Bilge Hasdemir, Eunice Sandoval, Khatia Tchokhonelidze, Olga Timurgalieva and Tatiana Villacob.

The exhibition group would like to thank Prof. Ryszard Kluszczyński for the supervision, enormous help, support, effort and continuous encouragement.
The group also appreciates the incredible support of Ola Kozioł in the realization of the exhibition. In addition, special thanks to Łukasz Ogórek for introducing the local artists to the group. We appreciate the work of all the participating artists. The project would not have been possible without their engagement and support. We are also grateful to the Strzemiński Academy of Art and Gallery Kobro for their collaboration and for hosting here and elsewhere.

Exhibition duration: 9-29 March
Opening hours: Monday-Friday / 10:30 -18:00

``````````````````````````````````````````````
here and elsewhere jest projektem wystawienniczym będącym także jednym z elementów działań studentów realizowanych w ramach programu Erasmus Mundus Media Arts Cultures Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt zrzesza artystów z różnorodnych środowisk celem zbadania społecznie skonstruowanej przestrzeni, miejsca i nie-miejsca, oraz tego, w jakich warunkach sfery te występują i w jaki sposób mogą się przenikać.

Idea wystawy odnosi się do teoretycznej koncepcji nie-miejsca, pojęcia wprowadzonego i badanego przez antropologa Marca Augé.
Przestrzeń stanowi środowisko, z którym jednostka nie posiada żadnych osobistych związków.
Przestrzeń staje się miejscem w momencie gdy zostaje zapełniona ludźmi, obiektami, różnorodnymi praktykami i reprezentacjami. Miejsce jest interpretowane i opowiadane, wyobrażane i doświadczane przez członków społeczeństwa zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, a także na płaszczyznach takich, jak polityka czy historia. Zmienia się owo miejsce w nie-miejsce, gdy zaczyna stanowić twór służący za strefę ulotności i przemijania, w której jednostki pozostają anonimowe oraz pozbawione emocji, przez brak ustanowionych więzi społecznych. Z przestrzeni, przez miejsce, do nie-miejsca, jest ciągle i ciągle przekształcana i formowana tożsamość.

Wystawa, za pośrednictwem temporalnej opowieści o Łodzi, zaprasza widzów do eksploracji i negocjacji z przestrzenią, miejscem i nie-miejscem. Miasto to, historycznie będąc multikulturowym miejscem na mapie, gości robotników, studentów, wędrowców, rozliczne siły polityczne z różnych części nie tylko Polski, ale także świata. Łódź jest efemeryczną aglomeracją, która doświadczyła politycznych i społecznych zmian spowodowanych inwazjami, oraz ciągłymi zmianami statusu ekonomicznego — z przemysłowego na postindustrialny, z kapitalistycznego na scentralizowany i vice versa.

Prezentowane dzieła to wyimaginowane przejścia, niewyraźne, zacierające się granice, emocjonalne interpretacje przestrzeni, miejsca i nie-miejsca. Poruszając się pomiędzy różnymi relacjami i zobowiązaniami, stają się pewnym rodzajem gry, w której to wędrowiec tworzy więzi i łączy ze sobą historie.

Artyści uczestniczący w wystawie:
Adrianna Gołębiewska, Agnieszka Chojnacka, Alex Raczyński, Bartłomiej Talaga, Gabriel Orłowski, Grzegorz Demczuk, Kacper Zaorski, Kuba Falkowski, Marta Krześlak, Ola Kozioł, Wiktor Polak.

here and elsewhere jest wystawą kuratorsko zrealizowaną przez grupę międzynarodowych studentów:
Bilge Hasdemir, Eunice Sandoval, Khatia Tchokhonelidze, Olga Timurgalieva, Tatiana Villacob.

Grupa wystawowa chciałaby złożyć szczególne podziękowania Profesorowi Ryszardowi W.
Kluszczyńskiemu — za nadzór nad projektem i wysiłek włożony w jego realizację, ogromną pomoc i wsparcie oraz ciągłą motywację uczestników.
Zespół pragnie także przekazać wyrazy wdzięczności Oli Kozioł za niesamowitą pomoc okazaną w trakcie realizacji wystawy.
Ponadto, specjalne podziękowania dla Łukasza Ogórka za zapoznanie grupy z lokalnymi artystami.

Doceniamy pracę każdego z artystów biorących udział w wystawie. Zaistnienie projektu nie byłoby możliwe bez ich zaangażowania i wsparcia. Jesteśmy także wdzięczni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego oraz Galerii Kobro za współpracę i przyjęcie here and elsewhere.

tłum. Natalia Baryła

Czas trwania: Od 9 do 29 marca.
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku / 10: 30-18: 00
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Hip Hop Festival Łódź
Klub Wytwórnia
Masza i Niedźwiedź na lodzie
Atlas Arena
Kortez z zespołem / Łódź / 22.04.2018 - SOLD OUT!
Klub Wytwórnia
Ania Dąbrowska - the Best of / Łódź / 07.04.18
Klub Wytwórnia
The Kelly Family - Atlas Arena Łódź
Atlas Arena
Drum&Bass Łódź
Lordi's Club
DWA SŁAWY / Łódź / "Coś Przerywa" koncert premierowy
Lordi's Club