Wystawa fotografii Tomasza Smolarskiego @ Drukarnia Skład Wina & Chleba Łódź, Łódź [od 16 marca do 5 maja]

Wystawa fotografii Tomasza Smolarskiego


32
16
mar.
 
- 5
maj
07:00 - 22:00

 Strona wydarzenia
Drukarnia Skład Wina & Chleba Łódź
Piotrkowska 138/140, 90-062 Łódź
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu — Fotogra a, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi — Fotogra a. Mieszka i pracuje w Łodzi oraz Krako- wie.
W swojej twórczości buduję nowe formy powstałe z połączenia wybranych wielu elementów współ- czesnej architektury i zestawiam je z formami gra cznymi, które współistniejąc z fotogra ą, tworzą poszerzone spektrum oddziaływania. W moich pracach łączę fascynację fotogra ą, architekturą, gra ką i malarstwem. Myślę o komponowaniu prac w sposób podobny do etapowego konstru- owania przestrzeni. Analizuję i zestawiam szeroki zakres elementów, które w większości sytuacji mają się dopełniać, ale też poszukuję zaprzeczeń i dysproporcji. Fotografując wybrane najlepsze realizacje architektoniczne w Polsce myślę nad połączeniem wielu konceptów współczesnej ar- chitektury z różnych lokacji w jedną całość. Tak powstają prace gdzie fragmenty różniących się od siebie nowoczesnych budynków zaczynają komponować się w jedną formę, która tworzy iluzję jednej bryły czy też wnętrza. Elementy gra ki są w moim myśleniu naturalnym poszerzeniem kompozycji, ponieważ w trakcie pracy nad nowym zdjęciem, interesuje mnie to, co może zdarzyć się poza granicami kadru.

Graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań with a Master of Arts degree in Photography. Shortly thereafter he moved to Łódź, where he studied at the National Film School and received his second Master of Arts degree in Photography. Lives and works in Łódź and Kraków.
In my artistic work I build new space created from the combination of selected elements of modern architecture with graphic forms. It has its roots in my fascination with photography, architecture, graphics design and painting. Coexistence of photography with graphic elements in one compo- sition extends visual impact. I think of composing works in a manner similar to the staged con- struction of space. I analyze and put together a wide range of elements, which in most situations are supposed to be complementary, but I also look for denials and disproportions. When photo- graphing, I think about combining many concepts of contemporary architecture from different lo- cations into one whole. This is how my works are created, where fragments of modern, differ from each other buildings, begin to form into one composition. Graphic elements are in my thinking a natural extension of the composition — while working on a new photo, I am interested in what may happen outside the frame.

tomasz-smolarski.com
Prace dostępne na sprzedaż. / All works available for sale.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

The Dumplings Orkiestra - Łódź
Klub Wytwórnia
Dni Aleksandrowa Łódzkiego 2018
Mosir im. Włodzimierza Smolarka
Dior i ikony paryskiej mody z kolekcji Adama Leja / Wernisaż
Centralne Muzeum Włókiennictwa / Central Museum of Textiles
BEKA KSH Łódź / Klub New York / 30.04
New York - Klub Muzyczny
Stand-Up Dla Marzeń 2 !
Scenografia
Szczególne spacery po Łodzi
Ul. Rudzka
André Rieu live in Lodz
Atlas Arena
Oops! We Did It Again w Łodzi
Żarty Żartami