Wystawa prac Magdaleny Abakanowicz „Metamorfizm” / Wernisaż @ Centralne Muzeum Włókiennictwa / Central Museum of Textiles, Łódź [17 maja]

Wystawa prac Magdaleny Abakanowicz „Metamorfizm” / Wernisaż


1202
17
maja
18:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Centralne Muzeum Włókiennictwa / Central Museum of Textiles
ul. Piotrkowska 282, główne wejście do Muzeum od ul. Milionowej, 93-034 Łódź, Poland
[for English, please scroll down]

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, budynek D, II piętro
17 maja 2018, czwartek, godz.18.00, wstęp wolny
Wystawa będzie czynna do 9 września 2018

Metamorfizm II to druga odsłona wystawy podsumowującej dorobek artystyczny Magdaleny Abakanowicz. Tym razem poświęcona zostanie lozańskim wątkom jej twórczości. To właśnie w Lozannie, na biennale tkaniny, rozpoczęła się światowa sława artystki.
Na szwajcarską wystawę Abakanowicz trafiła w raz z grupą innych polskich artystów dzięki determinacji pierwszej dyrektor Muzeum Historii Włókiennictwa, Krystyny Kondratiuk. Prace polskich artystów wzbudziły skrajne emocje wśród zachodnioeuropejskich znawców. Do grupy entuzjastów zaliczali… się m.in. Pierre Pauli, komisarz lozańskich wystaw tkaniny, jak i André Kuenzi, krytyk sztuki relacjonujący te wydarzenia. Dzięki ich zaangażowaniu światowa opinia publiczna mogła zachwycić się „polską szkołą tkaniny”, której liderką była Abakanowicz.
Na wystawie będzie można podziwiać prace, które Magdalena Abakanowicz wykonała m.in. dla swoich lozańskich przyjaciół, Pierre’a i Alice Pauli oraz Pierre’a i Marguerite Magnenat. Obecnie opiekuje się nimi fundacja Toms Pauli w Lozannie i jest to ich pierwsza prezentacja w Polsce. Całość ekspozycji otwiera „Konstrukcja” i dopełniający ją karton-projekt. Jest to szczególne dzieło, gdyż Abakanowicz wyjątkowo zdecydowała się powierzyć realizację swojego szkicu zewnętrznym rzemieślnikom. W tym przypadku gobelin został wykonany w sławnej manufakturze w Abusson. Zestawienie kartonu z gotową realizacją daje niepowtarzalną możliwość wglądu w proces twórczy artystki.
Innym przykładem doskonale uzupełniającym lozańskie prace Magdaleny Abakanowicz jest „Kompozycja monumentalna” ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Ta ogromna instalacja przestrzenna powstała jako element wystroju wnętrza i nigdy dotychczas nie była prezentowana jako samodzielne dzieło sztuki. Teraz stanowi doskonały komentarz do innych realizacji Abakanowicz przeznaczonych do wnętrz prywatnych i galerii.
Całość prezentacji zamyka cykl „Landscape” i „Embriologia”, w których artystka odchodzi od swych przestrzennych form tkackich w kierunku rzeźby, kończąc w ten sposób ten etap swojej twórczości, który zaowocował rewolucją w dziedzinie tkaniny artystycznej.


Kuratorka: Marta Kowalewska
Producentka: Beata Bocian
Aranżacja przestrzeni: Maja Pawlikowska
Projekt graficzny: Full Metal Jacket / Jerzy Gruchot, Wojciech Koss

Prace pochodzą z: Toms Pauli Foundation, kolekcja Jana Kosmowskiego, Le Musée de la Tapisserie d'Aubusson, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Honorowy Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Patroni medialni: Polskie Radio Dwójka, Magazyn „Szum”, TVP Kultura, „Contemporary Lynx”
Partnerem wystawy jest firma Monnari

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\
Central Museum of Textiles in Łódź, building D, II floor
Opening of the exhibition: May 17th, Thursday, 6 p.m., admission is free
On view until September 9th 2018

Metamorphism II is the second edition of the exhibition that summarises the artistic oeuvre of Magdalena Abakanowicz. This time, it will be devoted to the Lausanne strands of her creative activity. It was in Lausanne, during the biennial of tapestry, where her international career began.
Abakanowicz found her way to the Swiss exhibition together with a group of other Polish artists thanks to the determination of the first director of the Museum of the History of Textiles, Krystyna Kondratiuk. The works of Polish artists awoke extreme emotions among West-European connoisseurs. Among their enthusiasts there were Pierre Pauli, the commissioner of the Lausanne exhibitions of textiles, and André Kuenzi, the art critic that covered those events. Thanks to their involvement, the public opinion worldwide could be delighted by “the Polish school of textiles,” whose leader was Magdalena Abakanowicz.
At the exhibition, people will be able to admire works that Magdalena Abakanowicz made i.e. for her Lausanne friends, Pierre and Alice Pauli as well as Pierre and Marguerite Magnenat. They are currently under care of Toms Pauli Foundation in Lausanne and it is the first time they are presented in Poland. The whole exhibition is opened by “Construction” and the complementary paperboard design. It is a singular work because Abakanowicz exceptionally decided to commission the making of her project to outside craftsmen. In this case, the Gobelin was made in the famous workshop in Aubusson. The juxtaposition of the paperboard with the ready creation gives us a unique possibility to gain insight into the artist’s creative process.
Another example that perfectly complements the works of Magdalena Abakanowicz from Lausanne is “Monumental Composition” from the collection of the Museum of the Beginnings of Poland in Gniezno. That enormous spatial installation was created as an element of interior design and has never before been presented as an independent artwork. Today, it constitutes a perfect commentary to other creations of Abakanowicz that were designed for private interiors and galleries.
The whole presentation is closed by two cycles, “Landscape” and “Embryology,” in which the artist breaks away from her own spatial weaving forms and moves in the direction of sculpture, thus putting an end to that period of her creative activity that resulted in a revolution in the field of artistic textiles.


Curator: Marta Kowalewska
Producer: Beata Bocian
Arrangement of space: Maja Pawlikowska
Graphic design: Full Metal Jacket / Jerzy Gruchot, Wojciech Koss

In cooperation: Fondation Toms Pauli
The Honorary Patronage of the Minister of Culture and National Heritage
Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland
Media Patronage: Polskie Radio Dwójka, Magazyn „Szum”, TVP Kultura, „Contemporary Lynx”
Museum Partner: Monnari
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Festiwal Kolorów w Łodzi 2018!
Błonia Łódzkie
Łódź Holi Festival - Święto Kolorów w Łodzi
Piotrkowska 217
Juwenalia Łódzkie 2018
Łódź, Poland
StreetLodz Show 3
Atlas Arena
Lil Peep wychował się na Bałutach
Bałuty, Lodz, Poland
Young Igi w Łodzi // SODA
SODA Underground Stage
Scorpions @Łódź, Poland
Atlas Arena
Scorpions at Lodz, Poland
Atlas Arena