Tolerancyjna twarz Łodzi - Centrum Dialogu Kultur @ Expo-Łódź, Łódź [16 czerwca]

Tolerancyjna twarz Łodzi - Centrum Dialogu Kultur


81
16
czerwca
18:00 - 19:00

 Strona wydarzenia
Expo-Łódź
al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, Poland
Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat dobrych praktyk i rozwiązań w obszarze przeciwdziałania aktom mowy nienawiści, rasizmowi i nietolerancji skierowanych przeciw cudzoziemcom tzw. Krajów Trzecich. 2 lata temu KDO ds. Różnorodności i Działań Antydyskryminacyjnych przy przedstawicieli łódzkich uczelni wyższych zorganizowało seminarium „Tolerancyjna twarz Łodzi”. Materiał przedstawiony na seminarium przyniósł obraz nietolerancyjnego miasta. Tymczasem niż demograficzny wśród polskich studentów powoduje, że potrzebni są nam cudzoziemcy – nie tylko ze względów finansowych. Umiędzynarodowienie polskich uczelni wyższych spowodowało rosnące zainteresowane nimi wśród krajów azjatyckich, afrykańskich i arabskich – oprócz krajów europejskich takich jak Ukraina i Białoruś. Nasze uczelnie są przedsiębiorstwami, współpracują z uczelniami zagranicznymi i biznesem polskim i zagranicznym, oferują studia stacjonarne, podyplomowe i doktoranckie w języku polskim, angielskim i francuskim. Biorą udział w projektach zagranicznych. Uczestniczą w wymianach studenckich.
Zastanowimy się czy współczesna Łódź jest obecnie bardziej tolerancyjna wobec „Innych” — cudzoziemców studiujących i pracujących tutaj, wobec imigrantów, uchodźców, którzy mogliby związać swoje życie z naszym miastem. W jaki sposób społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych może wpłynąć na kariery zawodowe cudzoziemców, na stosunek społeczeństwa do cudzoziemców, szczególnie
Muzułmanów. W jaki sposób możemy internacjonalizować nasze uczelnie, zapewnić studentom atmosferę sprzyjającą nauce, jeżeli społeczeństwo polskie nie akceptuje wielokulturowośći?

Prowadząca:
Maria Elzbieta Sajenczuk — absolwentka UŁ, st. wykładowca języka polskiego dla cudzoziemców na UŁ, lektor gościnny w Wyższej Szkole języków Obcych w Hanoi, na Uniwersytecie Delhijskim, a także na Uniwersytetach w Uppsali i Sztokholmie (12 lat pracy dydaktycznej za granicą). Autorka publikacji o nauczaniu języka polskiego cudzoziemców i roli nauczyciela w tej dziedzinie. Społeczna aktywistka pomagająca cudzoziemcom w integracji z polskim społeczeństwem. Członkini Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji przy UMŁ.

Panelistki:
Agata Rudnicka — zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego od 13 lat. Wykładowca na Wydziale Zarządzania UŁ. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i eksperckich poświęconych problematyce społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorczości społecznej i zrównoważonemu rozwojowi. Certyfikowany menadżer projektów i tutor. Czynnie zaangażowana w upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności w Polsce. Ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Członkini zespołów realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne i badawcze. Współpracowała z Ministerstwem Gospodarki/Ministerstwem Rozwoju (w ramach grup roboczych oraz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw) oraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym (w ramach komitetu technicznego ds. CSR). Od kwietnia 2018 pełni również funkcję Pełnomocnika Rektora UŁ ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.

Dorota Piotrowska – badaczka i nauczyciel akademicki w Politechnice Łódzkiej. Pełni również funkcję pełnomocnika rektora PŁ ds. internacjonalizacji oraz dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. W ramach swojej działalności akademickiej nieustannie wprowadza liczne innowacje, takie jak nowoczesne metody kształcenia, systemy zapewnienia jakości, umowy o podwójnych dyplomach oraz szeroko rozumiane inicjatywy w zakresie internacjonalizacji. W swojej działalności naukowo-badawczej prowadziła i nadzorowała wiele projektów poświęconych zarządzaniu strategicznemu w instytucjach szkolnictwa wyższego, zarządzaniu zmianą, walidacją formalnego i pozaformalnego uczenia się (VNIL) oraz strategiach uczenia się przez całe życie. Od kilku lat pełni funkcję eksperta bolońskiego z nominacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2014 roku jest ekspertem powołanym przez Ministerstwo do sprawowania nadzoru nad realizacją projektu EHEA pod nazwą Realizacja celów komunikatu bukareszteńskiego w Polsce. Niedawno zrealizowała projekty badawcze i pilotażowe studia wdrożeniowe, związane z VNIL, wprowadzeniem ECVET i rozwojem strategii instytucjonalnych w LLL.

Anna Szylhabel-Godala — menadżer z siedemnastoletnim stażem.Podczas pracy w bankowości zarządzała grupą ponad 300 osób. Obecnie odpowiada za całokształt biznesu związanego ze studiami anglojęzycznymi na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Prywatnie miłośniczka kotów.

Ewa Pułaczewska — absolwentka Marketingu i Zarządzania ze specjalnością Psychologia Zarządzania i Doradztwa Zawodowego, magister Socjologii Stosunków Politycznych, certyfikowany project manager, trener, dydaktyk. Pracuje jako Zastępca Kanclerza ds. sprzedaży w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, prowadzi Centrum Studiów Międzynarodowych. Koordynuje procesy i procedury związane z obecnością obcokrajowców na uczelni, kształceniem w języku angielskim, współpracą międzynarodową związaną z rekrutacją.

Joanna Paliwoda — zajmuje się tematyką integracji cudzoziemców (w tym osób w trakcie procedury o nadanie statusu uchodźcy i po jej zakończeniu). Obecnie jest zaangażowana w realizację projektu «inEdu” — model edukacji włączającej dla dzieci z doświadczeniem migracji» (koordynowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej).

Prosimy o zarejestrowanie się na stronie Kongresu Kobiet:

https://kongreskobiet.pl/pl-PL/register-user/kongresy_kobiet/x_kongres_kobiet/rejestracja

Wstęp wolny, zapraszamy.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Expo-Łódź:

Targi dla kobiet ALIBI
Expo-Łódź
Butchertattoo w Łodzi
Expo-Łódź
Targi Ślubne Łódź - Hala EXPO
Expo-Łódź

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Łodzi :

Ogólnopolskie Spotkanie Płaskoziemców
The Eclipse Inn
Festiwal Kolorów w Łodzi 2018!
Błonia Łódzkie
DNB Love / 2 Sceny / 15 Artystów DNB / 30.06 / Soda + Ogródek
SODA Underground Stage
Wielki Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie
Atlas Arena
Kali x V8Tour na Dachu Sukcesji! 20.07 ŁÓDŹ
Na dachu Sukcesji
Lil Peep wychował się na Bałutach
Bałuty, Lodz, Poland
Summer Dying Loud 2018
Mosir im. Włodzimierza Smolarka
Scorpions @Łódź, Poland
Atlas Arena
Scorpions at Lodz, Poland
Atlas Arena
Letnia Scena Monopolis - "Szekspir Forever!"
Park Źródliska Łódź